RASPORED LETOVA : APRIL

LETOVI ZA BARI I NAPOLI

MAESTRAL RESORT & CASINO
RASPORED LETOVA ZA ITALIJU : APRIL 2017

14.APR
PODGORICA - NAPOLI (14:45-15:55) | NAPOLI - BARI (16:35-17:15) | BARI - PODGORICA (17:55-18:40)

17.APR
PODGORICA - BARI (19:30-20:15) | BARI - NAPOLI (20:55-21:35) | NAPOLI - PODGORICA (22:15-23:25)

28.APR

PODGORICA - NAPOLI (14:45-15:55) | NAPOLI -BARI (16:35-17:15)  | BARI - PODGORICA (17:55-18:40)

01.MAJ
PODGORICA - BARI (19:30-20:15) | BARI - NAPOLI (20:55-21:35)
| NAPOLI - PODGORICA  (22:15-23:25)

* Vremena i datumi su podložni promjenama

==========================================================
CJENOVNIK AVIO KARATA SA URAČUNATIM TAKSAMA:

POGORICA - BARI - 101€ (Studentska - 64€, Djeca od 2 do 12 godina - 66,5€)
PODGORICA - BARI - PODGORICA - 163,48€ (Studentska - 128€, Djeca od 2 do 12 godina - 113,98€)
BARI - PODGORICA - 131,48€ (Studentska - 64€,Djeca od 2 do 12 godina - 81,98€)
BARI - PODGORICA - BARI - 213,48€ (Studentska - 128€, Djeca od 2 do 12 godina - 138,98€)

PODGORICA - NAPOLI - 117€ (Studentska - 72€, Djeca od 2 do 12 godina - 74,50€)
PODGORICA - NAPOLI - PODGORICA - 191,56€ (Studentska - 144€, Djeca od 2 do 12 godina - 132,06€)
NAPOLI - PODGORICA - 139,56€ (Studentska - 72€, Djeca od 2 do 12 godina - 90,06€)
NAPOLI - PODGORICA - NAPOLI - 221,56€ (Studentska - 144€, Djeca od 2 do 12 godina - 147,06€)
=========================================================

Informacije i rezervacije :
Vlatka Taušan
+382 33 410 108
vlatka.tausan(at)maestral.info


POVRATAK
Informacije i rezervacije:
+382 33 410 100